درباره اتحادیه

درباره ما

اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری

اتحادیه صنف حمل و نقل بار و کالای سبک شهری و پیک موتوری تهران برای اولین بار در سال 1351 تاسیس شد. هدف این اتحادیه، حمایت از صنف وانت بار و پیک موتوری بود که به واقع قشر زحمت کشی هستند اما در بیسیاری از مواقع، حقوق این قشر زحمتکش نادیده گرفته می شد. در واقع اتحادیه صنف حمل و نقل بار و کالای سبک شهری و پیک موتوری تهران موظف شد تا حقوقی را برای این اقشار فراهم آورد. حقوقی چون: ارائه جواز پیک موتوری و وانت بار سیار، ارائه بیمه تامین اجتماعی مختص این اقشار، ارائه برخی از تسهیلات دولتی مانند لاستیک دولتی، و اخیرا با توجه به یارانه ای شدن بنزین، تا جایی که امکان دارد برای اقشاری که با وانت بار و 

موتورسیکلت به کسب روزی می پردازند، ظرفیت سوخت قابل توجهی را به تصویب برسانند و افرادی که دارای جواز قانونی از اتحادیه صنف حمل و نقل بار و کالای سبک شهری و پیک موتوری هستند از این خدمات برخوردار شوند.

هدف اصلی اتحادیه صنف حمل و نقل بار و کالای سبک شهری و پیک موتوری این است که با نهادها و سازمان های ذی ربطی همچون: وزارت صنعت معدن و تجارت، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی وارد رایزنی شده تا هر چه بیشتر برای اقشار زحمت کش وانت بار و پیک موتوری، تا جایی که امکان دارد، حقوق بالاتری را تحصیل کند.